Zapisz się na kurs indywidualny online

Kids

Kurs języka angielskiego skierowany jest dla dzieci w wieku 6 lat z naciskiem na mówienie oraz konwersacje. Rola lektora polega na stymulowaniu procesów poznawczych najmłodszych oraz zachęceniu i zaciekawieniu materiałem dydaktycznym. Kurs prowadzony jest w formie zabawy, gry i piosenki.
Przeczytaj więcej

Junior 0

Kurs języka angielskiego skierowany do dzieci w wieku 6 lub 7 lat (pierwszoklasistów), który prowadzą lektorzy przygotowani do nauczania dzieci młodszych, a materiał metodyczny jest dobrany pod kątem zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci.
Przeczytaj więcej

Junior 1

Kurs języka angielskiego skierowany do dzieci w wieku 7 lub 8 lat, który prowadzą lektorzy przygotowani do nauczania dzieci młodszych, a materiał metodyczny jest dobrany pod kątem zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci.

Przeczytaj więcej

Junior 2

Kurs języka angielskiego skierowany do dzieci w wieku 8 lub 9 lat, który prowadzą lektorzy przygotowani do nauczania dzieci młodszych, a materiał metodyczny jest dobrany pod kątem zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci.

Przeczytaj więcej

Beginner Teen

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (dzieci w wieku 10-12 lat) oparty na najlepszych strategiach nauczania dostosowanych do wieku, temperamentu i zainteresowań uczniów. To najlepszy wiek na zaszczepienie zamiłowania do języka angielskiego w przyszłości. Nauka oparta jest na bazie słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.
Przeczytaj więcej

Elementary Teen

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (dzieci w wieku 10-15 lat) oparty na najlepszych strategiach nauczania dostosowanych do wieku, temperamentu i zainteresowań uczniów. Nauka oparta jest na bazie słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.
Przeczytaj więcej

Pre-Intermediate Teen

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (dzieci w wieku 10-15 lat) oparty na najlepszych strategiach nauczania dostosowanych do wieku, temperamentu i zainteresowań uczniów. Nauka oparta jest na bazie słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.
Przeczytaj więcej

Intermediate Teen

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (dzieci w wieku 10-15 lat) oparty na najlepszych strategiach nauczania dostosowanych do wieku, temperamentu i zainteresowań uczniów. Nauka oparta jest na bazie słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.
Przeczytaj więcej

Upper Intermediate Teen

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (dzieci w wieku 10-15 lat) oparty na najlepszych strategiach nauczania dostosowanych do wieku, temperamentu i zainteresowań uczniów. Nauka oparta jest na bazie słuchu, czytania, pisania i języka mówionego.
Przeczytaj więcej

Beginner Adults

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (16+) i osób dorosłych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, a programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Przeczytaj więcej

Elementary Adults

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (16+) i osób dorosłych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, a programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Przeczytaj więcej

Pre-Intermediate Adults

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (16+) i osób dorosłych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, a programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Przeczytaj więcej

Intermediate Adults

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (16+) i osób dorosłych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, a programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Przeczytaj więcej

Upper Intermediate Adults

Kurs języka angielskiego skierowany do młodzieży (16+) i osób dorosłych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, a programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych.
Przeczytaj więcej

Matura Podstawowa

Kurs języka angielskiego skierowany do maturzystów. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny gramatyki i słownictwa, w oparciu o standardy Nowej Matury. Zajęcia skupiają się na ćwiczeniu różnorodnych technik egzaminacyjnych, wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej na poziomie matury podstawowej.
Przeczytaj więcej

Matura Rozszerzona

Kurs języka angielskiego skierowany do maturzystów. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny gramatyki i słownictwa, w oparciu o standardy Nowej Matury. Zajęcia skupiają się na ćwiczeniu różnorodnych technik egzaminacyjnych, wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej na poziomie matury rozszerzonej.

Przeczytaj więcej

FCE

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez British Council oraz Cambridge Examinations. Przygotowanie polega na rozwijaniu i szlifowaniu umiejętności językowych takich jak: czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie i wiedza gramatyczno-leksykalna. Kurs ten przybliża techniki egzaminacyjne i przygotowuje kursanta do rozwiązywania różnych zadań egzaminacyjnych.

Przeczytaj więcej

CAE

Kurs języka angielskiego przygotowujący do ezaminu na poziomie zaawansowanym. Kurs skoncentrowany jest na praktycznej znajomości języka angielskiego w każdej sytuacji życia codziennego. Kończy się otrzymaniem  Certificate in Advanced English, wydawanego przez British Council oraz Cambridge Examinations.

Przeczytaj więcej

Adres e-mail:
britishschool@britishschool.pl
jaroty@britishschool.pl

Numer telefonu:
(+48) 89 533 88 22
(+48) 89 541 20 68
logo